Met de P van participatie

item_left

jespo2

item_right

Met de P van participatie

Artikel

In het kader van het Participatiedecreet kunnen vzw’s twee keer per jaar een subsidieaanvraag voor participatieprojecten indienen. Het doel van deze projecten moet zijn ‘kansengroepen toeleiden naar sportieve, culturele of jeugdwerkactiviteiten en/of vertrekken vanuit kansengroepen’. Lokale sportdiensten kunnen bij dergelijke projecten belangrijke partners zijn. In deze bijdrage wordt het beleidskader rond de participatieprojecten geschetst en komen er ter inspiratie voorbeelden uit de praktijk aan bod. Dit artikel verscheen in het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer nr. 220 december 2010.