Muzikan in Menen

item_right

Muzikan in Menen

Artikel
Cultureel Centrum De Steiger in Menen neemt het voortouw in het waarborgen en verbeteren van de culturele beleving van zoveel mogelijk mensen uit Menen en de grensregio. De Steiger streeft een breed, divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod na, dat in optimale omstandigheden gepresenteerd wordt. CC De Steiger wil mensen met een beperking de kans geven om zich op cultureel vlak te ontplooien.
 
Sofie Donders van Demos sprak met Bart Bogaert, medewerker bij CC De Steiger in Menen en initiatiefnemer van het project ‘Muzikan’. ‘Muzikan’ is een onderdeel van de bredere werking ‘Uitbraak’ die resoluut gaat voor cultuurparticipatie voor personen met een beperking. Dit gaat van kleine praktische en makkelijk te realiseren maatregelen, tot de aanpassing van de interne organisatiestructuur van het centrum. ‘Muzikan’ was een vierdaags muziekkamp voor zowel mensen uit de geestelijke gezondheidszorg als uit de sector personen met een fysieke of verstandelijke handicap. Bogaert reflecteert in dit artikel over het verloop ervan en de mogelijkheid van een volgende editie. 
 
Lees het artikel in de bijlage hieronder.

Bijlage(n):