Netwerken in Terminus Ronse

item_right

Netwerken in Terminus Ronse

Artikel

Ronse is aan de beterhand: er is sinds kort een voorzichtige socio-economische kentering, en het inwonersaantal stijgt. Dat was nog niet zo lang geleden anders. Tussen de twee wereldoorlogen in groeide Ronse uit tot het tweede textielcentrum in Vlaanderen, met de nadruk op katoen. De stad worstelde tegelijk met het teloorgaan van die textielindustrie en met de gevolgen van armoede en de mix van migratie en achterstelling. Het lokaal netwerk dat in 2009 van start ging, wil de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede opkrikken. Gezien de armoedecijfers in Ronse geen overbodige luxe. Heel wat buurten in de stad scoren heel hoog op kansarmoede-indicatoren. 

In Ronse was de nieuwe beleidsmaatregel het startschot van een intense samenwerking tussen de vrijetijdsdiensten en het OCMW. Ook de lokale armenvereniging, het integratiecentrum en samenlevingsopbouw schoven mee aan tafel. Jan Leconte, de cultuurcoördinator van deze landelijke gelegen faciliteitenstad doet zijn verhaal aan Momenten.

Lees het artikel in de bijlage hieronder.