Niet alles is een bedrijf! – Aanklacht tegen de hegemonie van het neoliberalisme

item_right

Niet alles is een bedrijf! – Aanklacht tegen de hegemonie van het neoliberalisme

Artikel

TINA: ‘There Is No Alternative’, een uitspraak van Margaret Thatcher en ook meteen de eerste sessie op L!NT, het tweejaarlijks symposium van Demos. Met TINA bedoelen we de economische logica die vandaag alles schraagt. We zien, ook in de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport, een verzakelijking die nog weinig van doen heeft met professionalisering en kwaliteit. Enge regulering, het snoeien, meten en verantwoorden werken de ‘economisering’ van onze sectoren in de hand. Het neoliberalisme is zo radicaal dat het zelfs het kapitalisme in gevaar brengt. 

Een aanklacht tegen dat neoliberalisme (en vooral de hegemonie ervan) werd gebracht door Lieven De Cauter in diens openingslezing. De Cauter doceert cultuurfilosofie aan het departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven, de mediaschool RITS te Brussel, de dansschool P.A.R.T.S. te Brussel en het Berlage Institute in Rotterdam. 

Lees het artikel in de bijlage hieronder.