Niet willen of niet kunnen? Over inclusieve cultuur, jeugdwerk en sport. - Willen is kunnen - Momenten #9

item_left

gelijkerechten_beperking

item_right

Niet willen of niet kunnen? Over inclusieve cultuur, jeugdwerk en sport. - Willen is kunnen - Momenten #9

Artikel

Dit artikel behandelt de verplichtingen en de uitdagingen die uitgaan van de antidiscriminatiewetgeving en van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Ook de sector van Cultuur, Jeugdwerk en Sport wordt daarmee aangesproken. Zullen zij de handschoen opnemen en vooral de uitdaging aangaan, of zich louter schikken naar de verplichting?

Jozef De Witte is sinds 2004 directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, dat sinds 2003 ook bevoegd is voor discriminatie op grond van handicap en in 2011 een bijkomende opdracht kreeg om als onafhankelijk mechanisme de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking te bevorderen en te verzekeren.