Niets meer dan gelijkheid - Kris De Visscher, Mehdi Maréchal en Bart Rogé

item_left

Niets meer dan gelijkheid - Kris De Visscher, Mehdi Maréchal en Bart Rogé

item_right

Niets meer dan gelijkheid - Kris De Visscher, Mehdi Maréchal en Bart Rogé

Artikel

Onze samenleving wordt steeds diverser, dat is een feit. De recente cijfers van de Vlaamse migratie- en integratiemonitor liegen er niet om: 1,1 miljoen Vlamingen heeft een migratieachtergrond en een op de drie kinderen jonger dan vijf heeft diverse roots (Vanduynslager e.a., 2013). In Vlaanderen wonen bovendien ondertussen meer dan 180 verschillende nationaliteiten. Terwijl deze diversiteit zich voornamelijk situeert in de steden, is diversiteit al lang geen exclusief grootstedelijk fenomeen meer. Door de stijgende vastgoedprijzen in de stadscentra worden minder begoede inwoners gedwongen op zoek te gaan naar goedkopere woningen in de rand. Daarnaast is er de laatste decennia ook een middenklasse ontstaan van mensen met een migratieachtergrond, die net als de blanke middenklasse in de jaren 70 en 80 het centrum ontvluchten en zich in de groene buitenwijken van de stad vestigen (Oosterlynck & Schuermans, 2013). De diversiteit wordt dus in toenemende mate alomtegenwoordig en zichtbaarder.

In dit artikel, dat verscheen in de publicatie ‘Niets Meer dan Gelijkheid. Over jonge mensen, superdiversiteit en de jeugdsector’ schetsen Kris De Visscher, Mehdi Maréchal en Bart Rogé een actueel beeld van de discussies rond diversiteit in de jeugdsector.