OCMW’s slaan de brug

item_right

OCMW’s slaan de brug

Artikel

Binnen het lokale netwerk vrijetijdsparticipatie in het kader van het participatiedecreet is het OCMW een essentiële partner. Niet in het minst omdat zij de doelgroep mensen in armoede goed kennen. Ook omwille van hun expertise op het vlak van vrijetijdsparticipatie en hun trekkersrol in het lokaal sociaal beleid kunnen ze niet ontbreken in het lokale netwerk. 

Momenten sprak met Nathalie Debast, VVSG-stafmedewerker armoede, wonen en energie over de praktijk die OCMW’s ontwikkelen ten aanzien van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede en lokale netwerken. Het blijkt niet evident om als OCMW structureel aan socio-culturele participatie te werken. Het VVSG wil gemeentelijke diensten aanmoedigen om trekker te zijn van het Lokale Netwerk, waarin het OCMW een partner is. Een flexibelere besteding van de middelen binnen het Lokale Netwerk, of beter nog, dat er middelen bovenop komen voor personeel, kan helpen om lokale besturen een wortel voor te houden.

Lees het artikel in de bijlage hieronder.