Onderzoek lokale netwerken: in het kort

item_left

De maat van lokale netwerken. Kwantitatieve analyse van de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede

item_right

Onderzoek lokale netwerken: in het kort

Artikel

Ons onderzoek lokale netwerken kan je hier volledig raadplegen. Maar voor de snellezers is er ook een shortread en een artikel. Om de participatie van mensen in armoede aan cultuur, sport en jeugdwerk te bevorderen, subsidieert de Vlaamse overheid lokale netwerken van gemeentelijke diensten, OCMW’s en sociale organisaties. Welke organisaties zitten rond de tafel? Hoe verloopt de samenwerking? Hebben mensen in armoede impact op de beslissingen van zo’n netwerk? Een onderzoek van OASeS (Universiteit Antwerpen) bracht het in kaart. Astrid De Bruycker en Inge Van de Walle van Demos vzw vatten de bevindingen samen in een artikel voor Sociaal.Net.