Over-leven op een klein budget. Mensen met een beperking door de bril van Amartya Sen. - Willsen is kunnen - Momenten #9

item_left

armoedebeleid

item_right

Over-leven op een klein budget. Mensen met een beperking door de bril van Amartya Sen. - Willsen is kunnen - Momenten #9

Artikel

Mensen met een beperking hoeven niet met lege handen naar huis. Je kan in België via diverse kanalen rekenen op tegemoetkomingen en ondersteuning. Denk maar aan het ziekenfonds, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, verschillende verzekeringsmaatschappijen, de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, en recenter ook het Persoonlijk Assistentiebudget. Wat je er wel moet bijnemen is een ondoorzichtig systeem met middelenstromen die vertrekken van verschillende beleidsniveaus, en een tegemoetkoming die lang niet altijd de extra kosten dekt die je hebt met een handicap. Op die manier komen mensen met een beperking vaak in armoede terecht. Die situatie zorgt er vaak ook voor dat de ernst van de handicap verslechtert. In de meeste benaderingen van mensen met een beperking wordt de economische dimensie van een handicap uit de analyse weggeknipt. De capability-benadering van de econoom Amartya Sen legt heel duidelijk de link tussen armoede en mensen met een beperking, en toont aan dat mensen met een beperking extra kwetsbaar zijn voor armoede. Tegelijkertijd biedt de benadering van Sen perspectieven om de kwetsbaarheid van mensen met een handicap te verkleinen en verder te gaan dan het huidige beleid, waarin vooral op een collectieve manier tekorten worden gecompenseerd.