Reglement voor projectsubsidies Leuven.
 Onderzoek en aanbevelingen.

item_right

Reglement voor projectsubsidies Leuven.
 Onderzoek en aanbevelingen.

Artikel

Het toekennen van subsidies wordt vaak ingezet als stimulerende en ondersteunende strategie voor het bevorderen van participatie in de stad. Via het cultuurbeleidsplan zet de lokale overheid een aantal sporen uit om deze doelstelling in te vullen. Een praktisch verhaal komt van Nancy Fornoville. In opdracht van Demos en Stad Leuven evalueerde ze het reglement voor projectsubsidies binnen het cultuurbeleidsplan van de stad.

What you ask is what you get, of dat zou toch de bedoeling moeten zijn. Daarom volgen ook 11 concrete aanbevelingen. Wanneer participatie en gemeenschapsvorming namelijk doelstellingen worden, verandert heel vaak de doelgroep van het reglement. Doordat één en hetzelfde reglement vaak verschillende soorten projecten wil vatten, heerst het gevoel dat de gehanteerde criteria te vaag blijven om de ingediende dossiers te kunnen beoordelen. Reden te meer om kort stil te staan bij subsidiereglementen die participatie en gemeenschapsvormende initiatieven moeten dienen. De Stad Leuven fungeert hierbij als case.

Lees het artikel in de bijlage hieronder.