Release me of my passport. Co-creatie in een meertalige en meerstemmige groep kunstenaars

item_left

item_right

Release me of my passport. Co-creatie in een meertalige en meerstemmige groep kunstenaars

Artikel


Foto: Archipel vzw © De Connectie & Sint Lucas Antwerpen

Vanuit de nood aan verbinding tussen het kunstonderwijs en het sociaal-culturele middenveld besloten Sint Lucas School of Arts Antwerpen (met als trekker Ruth Loos) en De Connectie/Fameus (met als trekkers Jozefien Stevens en Adams Mensah) enkele jaren geleden om samen te werken. In dit artikel voor Forum+ delen ze hun ervaringen over participatief creëren met een meertalige groep van studenten en artistieke nieuwkomers. Hierbij is aandacht voor niet-westerse kunstreferenties- en vormen, meerdere talen en hun schriftsystemen. De boodschap van de talige artistieke creaties in de (semi-)publieke ruimte is telkens een uitnodiging om de ander en het andere welkom te heten. Ook de tekst is een uitnodiging: om hiërarchieën te laten varen, verkramptheid rond taal opzij te zetten, de artistieke canon te verbreden.

Je kan het artikel lezen op de website van Forum+.

 

--------------------

Jozefien Stevens

heeft een master in de Agogische wetenschappen en studeerde af met het collectieve onderzoeksproject ‘TERPOCEEN, over jonge nieuwkomers in de stad’. Nu werkt ze voor De Connectie van Fameus, waar ze artistieke nieuwkomers begeleidt naar het culturele veld in Antwerpen. Ze heeft een grote interesse in hoe culturele activiteiten nieuwkomers kunnen helpen om hun weg te vinden en betekenis te geven aan hun nieuwe stad.
jozefien [at] fameus.be

Ruth Loos

heeft een master in de Beeldende Kunst, een master in de Kunstwetenschappen en is doctor in de kunsten. Ze is docent en beleidsmedewerker Onderzoek en maatschappelijke dienstverlening op Sint Lucas Antwerpen. Ze studeert Modern Standaard Arabisch aan de avondschool en doet vrijwilligerswerk bij Atlas als taalbuddy voor nieuwkomers.
ruth.loos [at] kdg.be