Samen op de mat! Judo club Brugge buigt zich over een G-werking - Willen is kunnen - Momenten #9

item_left

g_judo_sport_op_maat

item_right

Samen op de mat! Judo club Brugge buigt zich over een G-werking - Willen is kunnen - Momenten #9

Artikel

De facultatieve opdracht prioriteitenbeleid voor sportfederaties wil de sportparticipatie van bijzondere doelgroepen en hun aansluiting bij een sportclub bevorderen. Sportfederaties kunnen vrijwillig intekenen en op die manier extra subsidies ontvangen om initiatieven gericht naar de doelgroep op te zetten. De Vlaamse overheid bepaalt het thema van het prioriteitenbeleid. In 2003 en 2004 werd de focus gelegd op het bevorderen van de gezamenlijke sportbeoefening van allochtone en autochtone bevolkingsgroepen in de sportclubs. Van 2006 tot 2008 was het thema de sportparticipatie van personen met een handicap en het bevorderen van hun aansluiting bij een sportclub. In dit prioriteitenbeleid werden de accenten gelegd op het organiseren van duurzame sportactiviteiten in de sportclub met het oog op een duurzame participatie van personen met een handicap, het voeren van actieve en doelgerichte promotie om sportparticipatie van deze doelgroep te bevorderen, een actief beleid inzake opleiding en bijscholing om meer en beter gekwalificeerde begeleiders voor sporters met een handicap te hebben en het opzetten van een netwerk van diverse actoren. Tien sportfederaties die intekenden op het prioriteitenbeleid, waaronder de Judo Federatie, konden beroep doen op de Vlaamse Liga Gehandicaptensport. Het resultaat van de beleidsperiode leverde tachtig ankerclubs met een G-werking op. Via de Vlaamse Liga Gehandicaptensport kwamen we terecht bij de Judo-Club Brugge. 

Didier Franceus, de voorzitter van de judoclub, vertelt vol enthousiasme hoe een sprong in het onbekende een clubwerking heeft verrijkt.