Samen werken aan een integraal, inclusief en participatief lokaal armoedebestrijdingbeleid

item_right

Samen werken aan een integraal, inclusief en participatief lokaal armoedebestrijdingbeleid

Artikel

Talrijke pogingen zijn al ondernomen om een goede definitie te geven van het begrip armoede. ‘Een tekort aan middelen’ en ‘sociale uitsluiting’ zijn twee elementen die in de vele definities terugkomen en die als intrinsieke kenmerken van armoede moeten worden gezien. Wij definiëren armoede dan ook als ‘een tekort aan financiële middelen om menswaardig te kunnen participeren aan de samenleving’. 

Een (lokaal) beleid dat deze armoede efficiënt bestrijdt kan dus niet anders dan een integraal beleid zijn, waarbij initiatieven worden genomen in diverse beleidsdomeinen. Voor het voeren van een effectief inkomensbeleid dat zich richt op het garanderen van een menswaardig inkomen voor alle burgers, hebben lokale politici diverse instrumenten ter beschikking. Bérénice Storms geeft in dit artikel weer hoe we armoede kunnen bestrijden via een integraal, inclusief en participatief beleid en neemt daarbij de stad Balen als voorbeeld.

Lees het artikel in de bijlage hieronder.