Schaf het integratiebeleid af – Spreken over integratie is een vorm van Sociale Hypochondrie

item_right

Schaf het integratiebeleid af – Spreken over integratie is een vorm van Sociale Hypochondrie

Artikel

“Sociale hypochondrie, het verschijnsel van een samenleving die zichzelf alleen nog kan identificeren door obsessief met zijn kwalen bezig te zijn.” De samenleving ligt in een sociaal-hypochondrische stuip. Ze zit in haar maag met ‘niet-geïntegreerden’. Maar we kunnen beter het integratiebeleid afschaffen. Want dat bestendigt alleen maar de scheiding tussen samenleving en te integreren burgers. Etnische herkomst als visitekaartje: wel erkenning als allochtone artiest, niet als artiest tout court. 

Hiermee raken we de kern van een gevoelige discussie. Wie heeft er geen schoon genoeg van al datzelfde gepraat in termen van allochtonen en autochtonen, waarbij de eersten meer op de laatsten moeten gaan lijken, maar dat alleen al vanwege hun visitekaartje niet kunnen? Willem Schinkel stelt voor om eens te proberen andere vragen te stellen: wat is er mis met een samenleving die altijd maar over ‘integratie’ blijft doordrammen? Is de samenleving zelf niet aan wat kritische bevraging toe?

Lees het artikel in de bijlage hieronder.