Sociaal-cultureel werk in de strijd tegen armoede (2011)

item_left

item_right

Sociaal-cultureel werk in de strijd tegen armoede (2011)

Artikel

Wil ook jij je werking openstellen voor mensen in armoede? Plan je interventies om sociale uitsluiting in onze samenleving tegen te gaan? Ben je erop gebrand om mee het maatschappelijk debat over armoede en sociale uitsluiting te voeren? In het artikel 'Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting' uit 'Wissels: handboek sociaal-cultureel werken met volwassenen' biedt Socius-medewerker Marc Jans bouwstenen aan voor een visie.