Sociaal werk in tijden van superdiversiteit

item_left

item_right

Sociaal werk in tijden van superdiversiteit

Artikel

Dit is het transcript van de lezing van prof. Sami Zemni op het colloquium Sociaal Werk en Democratie op 24-25/10/2013. De uiteenzetting focust voornamelijk op de context waarbinnen het sociaal werk wordt geconceptualiseerd en georganiseerd. Na een schets van de veranderingsprocessen in het denken over collectieve solidariteitsvoorzieningen in de 20e eeuw, wordt aangevoerd dat de context waarbinnen sociaal werk actueel wordt georganiseerd in volle transformatie is. Prof. Zemni argumenteert dat spontaan groeiende experimenten van directe solidariteit in superdiverse steden een manier zijn waarop sociaal werk haar kritische rol kan terugwinnen en via een proces van sociaal leren een belangrijke rol kan spelen in het ondersteunen en versterken van nieuwe vormen van solidariteit.