Sociale en artistieke praktijken in de schaduw van de stad

item_right

Sociale en artistieke praktijken in de schaduw van de stad

Artikel

‘Urban cracks’ kunnen heel uiteenlopende vormen aannemen. Het kunnen zowel braakliggende terreinen als leegstaande gebouwen zijn. Ze maken onlosmakelijk deel uit van steden, maar zijn niet gepland. Urban cracks hebben geen duidelijke doelstellingen of een afgebakende doelgroep. Behalve dan de omwonenden, maar die groep is totaal divers en iedereen heeft een andere relatie tot de urban crack. In die zin zijn ze ideale plekken voor kunstenaars en sociaal-werkers om elkaar te ontmoeten en om ruimte te geven aan conflicterende ideeën.

Momenten gaat in gesprek met Riet Steel, pedagoog en onderzoeker aan de Faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent en Elly Van Eeghem, kunstenaar en onderzoeker aan de School of Arts/KASK in Gent. Zij schreven een boek over sociale en artistieke interventies op urban cracks, stedelijke tussenruimtes in de stad. 

Lees het artikel in de bijlage hieronder.