Sport naar de mensen brengen zit in onze genen

item_right

Sport naar de mensen brengen zit in onze genen

Artikel

Als een van de eersten in Vlaanderen onderkende Anton Van Clé, Sporta-stichter, de positieve effecten van sportbeoefening. Sporten is namelijk niet enkel bevorderend voor de algemene volksgezondheid, maar speelt daarnaast ook een belangrijke rol in de opvoeding van de jeugd. Onder het motto ‘sport naar de mensen en mensen naar de sport brengen’ focuste Sporta zich eind jaren vijftig almaar meer op recreatiesport. Om de Vlamingen warm te maken voor een actievere levensstijl, ontwikkelde ze ook het concept ‘gezinssportdagen’. Later werd met het inrichten van sportkampen nog een nieuwe dimensie toegevoegd aan de  Sporta-werking. 

Elke Sporta vzw vaart haar eigen koers en spitst zich toe op een specifiek domein van de sportwereld, maar laat zich leiden door één en hetzelfde streefdoel: zo veel mogelijk mensen – ook diegenen die minder kansen krijgen – laten genieten van recreatieve sportbeoefening. 
Momenten sprak met Hans Verbruggen en Veerle Van Gulck van Sporta vzw over inclusie binnen haar sportkampen en –clubs.

Lees het artikel in de bijlage hieronder.