Sport voor jongeren in armoede: naar een leefwereldgerichte sociaal-sportieve praktijk

item_left

item_right

Sport voor jongeren in armoede: naar een leefwereldgerichte sociaal-sportieve praktijk

Artikel

Zeno Nols verzorgde een hoofdstukbijdrage in het jaarboek armoede van 2019. Zijn hoofdstuk zoomt in op de leefwereldgerichte pedagogie van 6 sociaal-sportieve praktijken, en op aanbevelingen voor de ondersteuning van deze praktijken. Je kan het hoofdstuk in de bijlage downloaden (lees verder onder de foto).  

 beeld: Domanske

Sport in het jaarboek armoede

Het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting benadert armoede vanuit een brede focus en diverse invalshoeken. Een van de invalshoeken om armoede te benaderen, is de sport – als onderdeel van de vrije tijd. In zijn bijdrage beschrijft Nols hoe zes sociaal-sportieve praktijken een verantwoordelijkheid opnemen in wijken waar veel gezinnen worden geconfronteerd met armoede. De praktijken slagen erin om hun sportaanbod op hen af te stemmen. Dat komt doordat ze een leefwereldgerichte pedagogie hanteren. Daarnaast geeft Zeno een reflectie over hoe die sociaal-sportieve praktijken op een duurzame manier kunnen worden ondersteund.

 

Referentie: Coene, J., Raeymaeckers, P., Hubeau, B., Marchal, S., Remmen, R. & Van Haarlem, A. (red.) (2019). Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2019. Leuven: Acco.