Sport voor mensen met een handicap in Nederland. Op weg naar Olympisch niveau? - Willen is kunnen - Momenten #9

item_left

g-sport_medaille

item_right

Sport voor mensen met een handicap in Nederland. Op weg naar Olympisch niveau? - Willen is kunnen - Momenten #9

Artikel

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot de gehandicaptensport in Nederland. De afgelopen jaren hebben onder andere Gehandicaptensport Nederland en het Nationaal Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) hard gewerkt om de sport voor mensen met een handicap beter toegankelijk te maken. Met het oog op de Olympische ambities voor 2028 heeft Nederland zich ambitieuze doelen gesteld, zowel in de breedte als in de top. In Nederland Sportland wordt voorzien dat gehandicapten op grote schaal dicht bij huis en bij reguliere sportclubs sporten. Hoog tijd voor een stand van zaken. Achteraan dit artikel worden de diverse sportstimuleringsprogramma’s voor gehandicapten kort toegelicht.