Sportclub Boezjeern in Eeklo: met en voor de doelgroep

item_left

item_right

Sportclub Boezjeern in Eeklo: met en voor de doelgroep

Artikel

Welke concrete maatregelen nemen sportaanbieders om mensen in armoede deel te laten nemen en blijvend te engageren? Zakayo Wandoloh nam een kijkje bij vijf verschillende Vlaamse sociale sportaanbieders die volgens Demos een rijkdom aan expertise hebben. De verslaggeving hierover maakt deel uit van onze reeks 'Sport en Armoede'.

Mijn vijfde en laatste stop is bij Sportclub Boezjeern in Eeklo. Daar spreek ik met Lien De Bruycker en Nancy Geirnaert, twee van de sturende krachten achter de sportclub. Hoe maken ze hun sportclub toegankelijk voor mensen die het niet erg breed hebben? “Er wordt vaak over doelgroepen gesproken en besloten zonder hen te betrekken”, zegt De Bruycker. Bij sportclub Boezjeern is er een werkgroep die tweewekelijks samenkomt. Deze werkgroep is samengesteld uit medewerkers van het Wijkcentrum De Kring, BW De Wende, leden en vrijwilligers van Sportclub Boezjeern. Wie interesse heeft mag aansluiten.

Geirnaert: “Tijdens deze werkgroep denken ze mee over de structuur van de sportclub en maken ze voorstellen over het programma. Het is daar ook waar we signalen detecteren en er oplossingsgericht over brainstormen.”

Beeld: (c) Sportclub Boezjeern

Ondertussen kan de sportclub een beroep doen op 9 vrijwilligers. Vijf vrijwilligers zijn effectief ook lid van de sportclub. Er wordt gezocht naar taken die aansluiten bij de mogelijkheden van de vrijwilligers. Zo zijn er vrijwilligers die activiteiten begeleiden en vrijwilligers die de post verzorgen. Sportclub Boezjeern streeft zo naar een actieve participatie en betrokkenheid van de vrijwilligers op alle aspecten van de werking.

Sportclub Boezjeern is het resultaat van een langdurig samenwerkingstraject tussen de Sportclub Psylos Meetjesland en Café Sport van Wijkcentrum De Kring. Parantee-Psylos was een ondersteunende factor in dit traject. In 2015 werd er gestart met een participatietraject om ook mensen met een psychische (en sociale) kwetsbaarheid aan het sporten te krijgen. “Ik ben op zoek geweest naar alles wat er aan te bieden viel in Eeklo zoals het jaarlijkse aanbod van sportclubs. Dat leek niet zo aangepast aan onze doelgroep”, legt De Bruycker uit. Zo is het idee ontstaan om één keer per maand een laagdrempelige activiteit te organiseren waar iedereen welkom was. 

Verborgen addertjes onder het gras

Sommige sportaanbiedingen lijken zeer aantrekkelijk, maar blijken toch nog wat addertjes onder het gras te hebben. Denk maar aan de verborgen kosten waar men in eerste instantie niet aan denkt. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij de toegankelijkheid van je sportaanbod.

Bij Sportclub Boezjeern kunnen leden zelf kiezen aan welk programma ze deelnemen. Er zijn geen verplichte trainingen of verwachtingen. Alles wordt zo duidelijk mogelijk met de deelnemers of potentiële leden besproken. Het feit dat het aanbod ontstaat met en door mensen uit de doelgroep, maakt dat het goed aansluit bij de doelgroep.

Extra kosten probeert Sportclub Boezjeern zo laag mogelijk te houden. Het materiaal dat nodig is om te sporten wordt door de sportclub voorzien. Bij activiteiten buiten Eeklo of die niet in het centrum zijn, wordt gebruik gemaakt van een busje voorzien door de club.

Al de sporten die momenteel worden beoefend binnen de club, gebeuren op recreatief niveau. Voor de mensen volstaat het dus om sportieve of losse kledij te dragen tijdens het sporten. Dat betekent dat er geen extra sportkledij moet gekocht worden. 

Money matters

Sportclub Boezjeern werkt met de UiTPAS. Voor wie geen recht heeft op een UiTPAS met kansentarief kan een gelijkgesteld pasje aangevraagd worden. Dit is voor mensen die niet in één van de UiTPAS Meetjesland gemeenten (Eeklo, Maldegem, Assenede) wonen maar die wel recht hebben op verhoogde tegemoetkoming, budgetbegeleiding of collectieve schuldenregeling. Ook voor mensen zonder papieren maar evengoed voor mensen met een attest van een laag inkomen van het OCMW.

Een lidmaatschap kost jaarlijks 25 euro of 6,25 euro met UiTPAS met kansentarief. Nieuw is nu dat mensen ook lid kunnen worden voor 4 maanden wat gelijk staat aan één folder (activiteitscyclus). Dit kost 15 euro of 3,75 euro. “We geven een attest voor de mutualiteit waarbij onze leden tot 15 euro per jaar kunnen terugkrijgen. Hierdoor wordt sporten vaak gratis voor wie houder is van een UiTPAS Meetjesland met kansentarief”, aldus Geirnaert.

Beeld: (c) Sportclub Boezjeern

De sportclub ontvangt subsidies van Stad en OCMW Eeklo, de provincie en de Vlaamse overheid. Ook vanuit de samenwerking met het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jan (PZ Sint-Jan), Beschut Wonen meetjesland 'De Wende', het Wijkcentrum De Kring en de sportdienst krijgt de club financiële ondersteuning. “Dit jaar zijn we aangemeld als goed doel bij de warmste week en gaan we zelf ook een activiteit opzetten om geld in te zamelen", zegt Geirnaert.

Netwerk is rijkdom

De sterke lokale samenwerking die op poten is gezet en die de sportclub omkadert, zorgt voor heel wat expertise op verschillende domeinen. Dit netwerk bestaat voornamelijk uit het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jan, Beschut Wonen De Wende, het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Sint-Jan, het Wijkcentrum De Kring, Mobil Team Meetjesland en de sportdienst.

De sportclub kan jaarlijks een beroep doen op het Wielercomité Eeklo. Ze bieden begeleiding tijdens 4 maanden per jaar (van mei tot augustus) op een wekelijkse fietstocht. Ze voorzien een fietsroute en 3 à 4 begeleiders per week die ervoor zorgen dat alles veilig verloopt. Dit jaar is Sportclub Boezjeern uitgenodigd op hun evenement genaamd Belgian Cycling Happening waar ze een fietsroute voorzien hadden die haalbaar was voor de sporters van Boezjeern.

Verder kan de club jaarlijks een beroep doen op de lokale minigolfvereniging. In juli en augustus staat er maandelijks minigolf op het programma. Een bestuurslid en speelster van de plaatselijke badmintonclub is vrijwilliger bij de badmintonactiviteiten. Een lid van een wandelclub uit de buurt is vrijwilligster bij de wekelijkse wandelactiviteit van Boezjeern.

Beeld: (c) Sportclub Boezjeern

De club heeft een goede samenwerking met de sportdienst. Voor het materiaal dat ze zelf niet hebben, kunnen ze een beroep doen op de sportdienst. Ook voor de maandelijkse activiteit van Café Sport (een aanbod voor iedereen en niet enkel voor leden en meestal ook gratis) is er vaak iemand van de sportdienst aanwezig om technieken aan te leren. De sportfunctionaris volgt de overleggen op van de Sportclub en is een vast aanspreekpunt. Parantee-Psylos ondersteunt de verdere uitbouw van Sportclub Boezjeern. Via Parantee-Psylos kunnen mensen zonder papieren lid worden van Sportclub Boezjeern met dezelfde rechten zoals mensen met papieren. Ze zijn dus ook verzekerd zoals iemand met papieren.

Communicatie en zichtbaarheid is key

De club hanteert een communicatiemix om zo effectief mogelijk de doelgroep te bereiken. Bijvoorbeeld ’s morgens sturen ze een sms naar de leden met welke activiteit er die dag gepland is. Dit is vaak een kort bericht en zeer praktisch over wat, waar en wanneer de activiteit doorgaat. Leden ervaren dit als positief. “Je merkt ook dat wanneer je dit niet doet de opkomst naar de activiteit minder is”, concludeert De Bruycker. “Met mensen die langskomen in De Kring en interesse hebben in de sportactiviteiten overlopen we de folder samen", zegt Geirnaert.

De club heeft een eigen activiteitenkalender die 3 keer per jaar verschijnt. De activiteiten van Boezjeern worden ook op de activiteitenkalender van het Wijkcentrum de Kring gepubliceerd. De club neemt ook actief deel aan de stedelijke sportraad en de UiTPAS Meetjesland en de communicatiekanalen daarvan.

Zichtbaarheid in de stad is heel belangrijk. Zo is de club aanwezig op relevante opendeurdagen en in wachtzalen van welzijns- en gezondheidspartners. Verder worden ook Facebook, lokale drukwerken en persmededelingen aangewend.

Drie keer per jaar wordt er een nieuwe folder opgesteld. Die wordt verstuurd per post naar alle leden en sociale diensten uit de regio. Bij het verschijnen van een nieuwe folder gaan ze langs op alle afdelingen van het PZ Sint-Jan en projecten van Beschut Wonen om de folder voor te stellen. Ten slotte verschijnt maandelijks een stukje over de sportclub in Het Eikenblad, een lokaal infoblaadje.