Sportwereld en jeugdwelzijnswerk: op weg naar partnership? - Zonder doel kan je niet scoren - Momenten #8

item_left

Sportwereld en jeugdwelzijnswerk op weg naar partnership

item_right

Sportwereld en jeugdwelzijnswerk: op weg naar partnership? - Zonder doel kan je niet scoren - Momenten #8

Artikel

Jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, zeg maar jeugdwelzijnswerk, is ondenkbaar zonder bewegingsactiviteiten, recreatieve en zelfs competitieve sportwerking. Lang voor termen als buurtsport of laagdrempelig sporten gemeengoed werden, was dit jeugdwerk op verschillende niveaus al bezig met sportparticipatie. In deze bijdrage gaan we eerst in op de relatie tussen sport en jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare groepen. We belichten in dit verband drie mogelijke invalshoeken. Daarna staan we stil bij een aantal spanningsvelden tussen de twee werkterreinen.

Jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, zeg maar jeugdwelzijnswerk, is ondenkbaar zonder bewegingsactiviteiten, recreatieve en zelfs competitieve sportwerking. Lang voor termen als buurtsport of laagdrempelig sporten gemeengoed werden, was dit jeugdwerk op verschillende niveaus al bezig met sportparticipatie. In deze bijdrage gaan we eerst in op de relatie tussen sport en jeugdwerk
met maatschappelijk kwetsbare groepen. We belichten in dit verband drie mogelijke invalshoeken. Daarna staan we stil bij een aantal spanningsvelden tussen de twee werkterreinen.

Tag(s): 

momenten