Stellingen voor een potig armoedebeleid

item_right

Stellingen voor een potig armoedebeleid

Artikel

Armoede is een zekerheid, het is er en het zal altijd blijven bestaan, maar een waardige samenleving keurt die armoede pertinent af. Iedereen is het erover eens dat armoede bestreden moet worden, maar in hoeverre de overheid daarin moet ingrijpen wordt soms betwist. Twee zaligmakende streefdoelen worden herhaaldelijk verkondigd: de doelgroep moet deelnemen aan het armoedebeleid en er moet gestreefd worden naar een integraal en inclusief beleid. Maar tussen woorden en daden zit voorlopig nog al te vaak een groot verschil.

Danielle Dierckx noemt het alvast een zekerheid dat het overheidsbeleid een belangrijke rol te vervullen heeft in het organiseren van een samenleving waarin armoede wordt ingeperkt. Aan de hand van zes stellingen kaart ze zes knelpunten in het huidige beleid aan. Enkele te bewandelen pistes, die de uitkomst zijn van een systematische analyse, worden naar voren geschoven met een potig armoedebeleid als streefdoel. Er bestaat niet zoiets dé oplossing, maar er bestaan wel verschillende steunpilaren die het beleid tot een sterk beleid kunnen maken.

Lees het artikel in de bijlage hieronder.