Superdiversiteit en burgerschap - De Gentse Lente als verbindende culturele praktijk

item_left

item_right

Superdiversiteit en burgerschap - De Gentse Lente als verbindende culturele praktijk

Artikel

De cijfers liegen er niet om: onze samenleving wordt steeds diverser. De veranderingen die hierdoor ontstaan in de demografische samenstelling van de bevolking hebben invloed op het sociaal, cultureel, economisch en politiek leven. Toch zien we dat de verschillende maatschappelijke sectoren er tot op heden onvoldoende in slagen om die veranderingen te incorporeren, laat staan te representeren. Culturele praktijken kunnen echter een belangrijke rol spelen in het zoeken naar nieuwe vormen van burgerschap en solidariteit in de actuele samenleving. Dit artikel vertrekt vanuit een schets van de evolutie die onze samenleving de laatste decenia doorgemaakt heeft om te komen tot een analyse van het maatschappelijk discours dat samenhangt met deze veranderingen. Het geeft aan welke rol de cultuursector kan spelen en beschrijft de beweging van de Gentse Lente als een verbindende culturele praktijk die van onderop maatschappelijke veranderingen teweeg brengt.