Tijd voor scherp debat!

item_right

Tijd voor scherp debat!

Artikel

In de sportsector is het participatiedenken nog niet volledig ontwikkeld. Een paradox: de sportsector groeit en bloeit (er wordt dus geparticipeerd!), maar kijkt de andere kant uit als het gaat over participatiebeleid. Er worden kansen gemist. De algemene indrukontstaat dat de sportclubsector niet echt gericht bezig is met de maatschappelijke relevantie van sport en in het bijzonder de sportparticipatie van kansengroepen. Clubs die toch meegaan in het participatiestreven hebben te kampen met bijkomende problemen. Mensen uit kansengroepen die niet vertrouwd zijn met het reilen en zeilen van sportclubs, vragen extra begeleiding. Vrijwilligers uit de sportclub vrezen soms dat ze dit publiek niet ‘aankunnen’, dat ze te weinig interculturele bagage hebben. Sportclubvrijwilligers zien grote participatievragen op zich afkomen, zoeken dekking en trekken zich terug.  

Voor Jef Cas is het hoog tijd dat grote spelers de hand in eigen boezem leggen. Organisaties zoals Bloso, ISB en VSF dienen het debat binnen eigen kring en gezamenlijk aan te zwengelen en te zoeken naar structurele modellen om zich als sector te ontwikkelen.

Lees het artikel in de bijlage hieronder.