Van geloof naar boosheid en weer terug

item_right

Van geloof naar boosheid en weer terug

Artikel

Stijn Suijs was lange tijd zelf een overtuigde voorstander: we moeten armen zo veel mogelijk zelf het woord geven in de armoedebestrijding. De klemtoon op de stem van mensen in armoede is gegroeid vanuit een hele emancipatorische beweging, die armen ernstig wilde nemen. Vandaag zoekt Stijn naar een balans tussen kwaadheid en betrokkenheid. ‘De oproep aan de samenleving om armen als gesprekspartner te erkennen is een oproep geworden aan armen zelf om zich kenbaar te maken, getuigenis af te leggen en de eigen armoedegeschiedenis te verwerken. We zijn armen weer heel erg zelf verantwoordelijk aan het maken voor hun armoede’. In dit artikel diept Suijs voor ons het discours van armoedebestrijding uit. 

Stijn Suijs is pedagoog en filosoof van opleiding. Hij werkte onder andere bij Uit De Marge en aan de Universiteit Gent, Steunpunt Intercultureel Onderwijs. Suijs is momenteel nog altijd vrijwillig verbonden aan het Laboratorium voor Educatie en Samenleving van de KULeuven, maar werkt ondertussen bij FairFin. FairFin voert campagnes die Belgische banken en het publiek informeren en aanzetten tot anders omgaan met geld.

Lees het artikel in de bijlage hieronder.