Verschillen die het verschil maken - Onderzoek naar de impact van groepssamenstelling op leerervaringen van kansarme meisjes

item_left

item_right

Verschillen die het verschil maken - Onderzoek naar de impact van groepssamenstelling op leerervaringen van kansarme meisjes

Artikel

Minder dan andere jeugd zouden jongeren uit kansarme milieus kunnen profiteren van het positieve wat onderwijs, vrije tijd en het gezinsleven te bieden hebben. Veel vaker worden ze er immers geconfronteerd met negatieve ervaringen zoals uitsluiting, discriminatie en gevoelens van mislukking. Deelname aan sport zou hierbij zowel een positieve als negatieve impact kunnen hebben op de psychosociale ontwikkeling van jongeren. Vooral voor die jongeren uit kansarme milieus wordt sport meer en meer gezien als een laagdrempelige context waaruit deze jongeren allerlei positieve sociale en psychologische voordelen kunnen halen. Maar is dit wel altijd zo?

Dit artikel bespreekt het onderzoek dat gevoerd werd naar de impact van groepssamenstelling van het sportteam op leerervaringen van kansarme meisjes. Aan de hand van een multi-levelanalyse wordt zowel gekeken naar de individuele achtergrond van de teamleden als de groepssamenstelling van het team in vergelijking met andere sportteams. Diversiteit in sportcontexten loont, dat staat vast. Maar daarnaast brengt dit onderzoek ook nog enkele andere interessante conclusies aan het licht.

Lees het artikel in bijlage hieronder. Dit artikel werd gepubliceerd in 2015 in 'Momenten 14 - Het nieuwe totaalvoetbal'.