Vrijetijdsaanbod voor personen met een beperking. Inclusief én doelgroepspecifiek. - Willen is kunnen - Momenten #9

item_left

projecthetklikt_borisvanacker

item_right

Vrijetijdsaanbod voor personen met een beperking. Inclusief én doelgroepspecifiek. - Willen is kunnen - Momenten #9

Artikel

Onze samenleving worstelt al langer met de vraag hoe om te gaan met mensen die geen aansluiting vinden bij het ‘reguliere’ aanbod. Zo passeerde in dit tijschrift de discussie rond een inclusief dan wel doelgroepspecifiek jeugdwerk voor kwetsbare jongeren al de revue. In deze bijdrage willen we dit debat graag warm houden door ons toe te spitsen op de problematiek van vrijetijdsbesteding van personen met een beperking. Wat zoeken ze, en vooral, wat vinden ze? Want participatie aan het vrijetijdsaanbod is een hoeksteen in het realiseren van volwaardig burgerschap voor deze mensen. We zullen dit thema vooral bespreken vanuit onderzoeksresultaten. Daarbij zal ook eigen exploratief onderzoek naar de vrijetijdsparticipatie van personen met een beperking aan bod komen. Dit onderzoek belicht enerzijds het aanbod dat de zorgvoorzieningen in Vlaanderen bieden op het vlak van vrije tijd. Anderzijds brengt het onderzoek in kaart welke verschillende betekenissen zorgvoorzieningen en vrijetijdsactoren hechten aan vrije tijd voor personen met een beperking. De resultaten en aanbevelingen uit dit onderzoek vormen een onderbouwde basis en een stevige impuls voor iedereen die begaan is met vrije tijd voor personen met een beperking. We proberen daarbij een alternatief te formuleren voor de polariserende kijk op een inclusief dan wel doelgroepspecifiek vrijetijdsaanbod en -beleid.