Vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede op de agenda van lokale netwerken

item_right

Vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede op de agenda van lokale netwerken

Artikel

Vrijetijdsparticipatie is niet alleen een grondrecht van elke burger, maar draagt ook bij tot de strijd tegen armoede. Door participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport treden mensen actief in relatie met de omliggende omgeving en worden werkbare verbindingen gecreëerd tussen individueel, economisch en sociaal welzijn. De recent van start gegane lokale netwerken spelen hier een fundamentele rol in. Veel steden en gemeenten tasten nog af hoe het Participatiedecreet in praktijk kan omgezet worden. Bovendien is het zoeken naar geschikte partners, het afstemmen van acties en het uitwerken van gezamenlijke initiatieven een lan- getermijnproces. 

Demos voerde een kwalitatief praktijkonderzoek van de lokale netwerken op basis van 18 casestudies, geselecteerd uit de 53 steden en gemeenten met een netwerk. Het onderzoek beoogde geen exhaustief beeld van de praktijken, maar wel dieper inzicht in de betekenis en werking van de samenwerkingsverbanden voor de verschillende betrokken actoren én de mensen in armoede. De onderzoeksresultaten, vergezeld van een gevatte conclusie, vindt u in dit artikel door Lieselot Vanduynslager.

Lees het artikel in de bijlage hieronder.