Werken in netwerken. Gemeente 3.0 (2013)

item_left

item_right

Werken in netwerken. Gemeente 3.0 (2013)

Artikel

De gemeente kan het niet meer alleen, schrijft De Rynck in een essay voor het tijdschrift Lokaal van VVSG. Om de dienstverlening te verbeteren moeten we samenwerken, heeft het bestuur an dere partners zoals maatschappelijke organisaties nodig. Het lokale bestuur krijgt immers steeds meer taken die bovendien complexer worden. Ook de financiële druk en aansluitend de discussie in vele colleges en raden over de rol van het lokale bestuur – wat doen we zelf, wat doen we in samenwerking, wat besteden we uit? – verplichten gemeenten en OCMW’s verder te kijken dan de eigen organisatie. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met initiatieven van burgers, met ruimte voor zelforganisatie?