Wie is wij? - Over solidariteit in stadsontwikkeling

item_right

Wie is wij? - Over solidariteit in stadsontwikkeling

Artikel

In de sessie ‘Mijn stad/onze stad’ tijdens L!NT stonden we stil bij de creatieve kracht van steden om het samenleven te verbeteren. Het uitgangspunt klinkt mooi. Maar ondertussen weten we allemaal dat niet alle stadsvernieuwingsprojecten een even positieve impact hebben op het samenleven in de stad. De opwaardering van buurten en stadsdelen is ontegensprekelijk noodzakelijk, maar leidt dus ook tot sociale verdringing en polarisatie. Solidariteit en stadsontwikkeling: het blijft een harde noot om te kraken. 

De Brusselse vzw City-Mine(d) draagt haar steentje bij door stedelijke projecten met een socio-cultureel karakter te ondersteunen, initiëren en co-produceren. Die projecten hebben tot doel de aandacht te vestigen op urbane kwesties en tegelijk de stad nieuw leven in te blazen. Bart Rogé pende voor Momenten het tweegesprek met Pascal Debruyne (City Mine(d)) en Jim Segers (UGent) neer. 

Lees het artikel in de bijlage hieronder.