Wit.h in voetbaltermen - Willen is kunnen - Momenten #9

item_left

with_vzw

item_right

Wit.h in voetbaltermen - Willen is kunnen - Momenten #9

Artikel

Begin 2011 stelde Wit.h vzw een tentoonstelling samen die op het eerste zicht veel weg had van een veel te ambitieuze gimmick. De tentoonstelling droeg de titel ‘360 graden’ en toonde 360 werken. “Telkens wanneer er werken voor de tentoonstelling arriveerden, nam de spanning toe”, vertrouwt Luc Vandierendonck, de coördinator van Wit.h me toe. “Is er nog wel plaats genoeg?” Wit.h is gehuisvest in een statig, ruim herenhuis in Kortrijk. Niettemin leek het onmogelijk om er alle kunstwerken op een respectvolle manier te presenteren. Het cureren hadden ze bovendien niet zelf in de hand. De tentoonstelling was het publieksmoment van het project ‘Wissel’, een dialoog en uitwisselingstraject tussen de creatieve ateliers van twaalf zorgvoorzieningen.  Elk atelier selecteerde, vanuit eigen overwegingen, dertig werken. Vandaar 360 in het totaal. 

Demos wilde weten waarom een sociaal-artistieke organisatie zo nauw samenwerkt met kunstateliers uit zorgvoorzieningen. Het werd een gesprek over de ene en de andere, en waarom die verschillen juist nodig zijn.