Handboek schaduwtheater 'Spelen met schaduw en licht'

item_left

item_right

Handboek schaduwtheater 'Spelen met schaduw en licht'

Boek

Art Without Bars stelde een handboek 'Spelen met schaduw en licht' met bijhorende DVD samen. Het is bedoeld voor animatoren die via art therapy kwetsbare burgers helpen herstellen, in het bijzonder exgedetineerden en geïnterneerden. Het betreft schaduwtheater in al zijn vormen. 

Schaduwkunst gaat van het hanteren van eenvoudige figuurtjes gemonteerd op stokjes, tot het inzetten van het eigen lichaam door bewegingsexpressie, dans en mime. Deze kunstdiscipline kan educatief of herstel ondersteunend ingezet worden door hulpverleners, die creatief aan de slag willen gaan met kinderen, jongeren of volwassenen.  In tegenstelling tot ergotherapie die focust op het beheersen van dagelijkse handelingen bij het psychisch of fysisch kwetsbaar individu, is schaduwtheater er eerder op gericht hem de dagdagelijkse werkelijkheid te leren overstijgen met zijn verbeelding, liefst in groepsverband. In de geest van de Braziliaanse pedagoog Oscar Freire kan men stellen:  met een minimale voorkennis kunnen deelnemers en docenten  samen werken aan de creatie van een eenvoudige schaduwvoorstelling.

De publicatie Spelen met schaduw en licht werd door de vzw Art Without Bars uitgewerkt specifiek voor therapeuten en animatoren die er in forensische ziekenhuizen en detentiecentra creatief mee aan de slag kunnen. De auteurs durven hopen dat de vlotte, in dialogen geschreven handleiding voor schaduwtheater beweging zal brengen waar kwetsbare personen met een justitieel verleden vertoeven.  

De redactie is van de hand van drie animatrices die hun ervaring met schaduwtheater voor deelnemers met een justitieel verleden te boek hebben gesteld. Hun instructies voor schaduwkunstenaars in wording lopen over vijf hoofdstukken: hoe verhalen bedenken en optekenen, hoe beeldmateriaal scheppen, hoe expressief bewegen, hoe audiomateriaal inzetten en tot slot, hoe een schaduwscène inrichten.

Het rijk geïllustreerde boek is uitgegeven door vzw Art Without Bars asbl bij Halewijn nv. (108 p., 47 ill.).

Art Without Bars geeft ook vormingen om basis van deze publicatie.