Jaarboek Armoede 2017 zoomt in op lokaal armoedebeleid

item_left

item_right

Jaarboek Armoede 2017 zoomt in op lokaal armoedebeleid

Boek

Centrum OASeS stelde op woensdag 6 december 2017 het nieuwe Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting voor. Dit jaar vooral met accent op de verantwoordelijkheid voor de lokale overheid, want de gemeenteraadsverkiezingen oktober 2018 komen in zicht. Daarnaast krijgen lokale overheden steeds meer verantwoordelijkheden voor het uitvoeren en ontwikkelen van lokaal en sociaal beleid.

Het jaarboek van OASeS maakt duidelijk: lokaal armoedebeleid moet verder gaan dan hoppen van project naar project. Projecten kunnen goed zijn om te experimenteren. Maar als een project goed werkt, moet de lokale overheid dat project uitbouwen tot een structureel beleid. Een tweede punt dat de onderzoekers willen maken is het toekennen van rechten.

Enerzijds moet er een administratieve vereenvoudiging komen van de toekenning van bepaalde rechten. Anderzijds moet er een verplichte automatische rechtentoets komen voor kwetsbare doelgroepen. “We pleiten voor een lokaal sociaal beleid dat van grondrechten realiseren een prioriteit maakt”, zegt professor Peter Raeymaeckers, van OASeS. “Grondrechten op diverse levensdomeinen, van en bovenal vóór kwetsbare groepen.” 

Het Netwerk tegen Armoede zet zijn schouders mee onder deze aanbevelingen. Het is cruciaal dat de aanbevelingen starten vanuit de kruising tussen wetenschappelijke kennis en de ervaringskennis van mensen in armoede. Daarom is er ook de samenwerking met het Netwerk tegen Armoede.

Voor OASeS maken lokale besturen nog té weinig gebruik van de expertise van mensen in armoede zelf. Het is net die expertise die belangrijk is om de lokale prioriteiten te identificeren. Een pijnpunt ligt ook bij een gebrek aan beleidstransparantie; mensen in armoede die participeren aan het beleid moeten ook weten wat er met hun inbreng gebeurt. Een stap in de goede richting biedt het Lokaal Sociaal Beleid waarin ook mensen in armoede betrokken worden in de lokale bestrijding van armoede. Lees of download het volledige Jaarboek Armoede 2017.