Racisme. Over wonden en veerkracht.

item_left

foto(c)gustave_deghilage

item_right

Racisme. Over wonden en veerkracht.

Boek

We weten al langer welke negatieve invloed racisme en discriminatie uitoefenen op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Maar merkwaardig genoeg leidde dit niet tot aandacht en zorg voor de slachtoffers van racisme en discriminatie. Deze vaststelling zette Naima Charkaoui aan tot haar boek: Racisme. Over wonden en veerkracht. Een zorgvuldig, stevig onderbouwd en helder geschreven werkstuk dat zowel de problematiek treffend beschrijft als concrete oplossingen aanreikt.

foto(c)gustave_deghilage

De publicatie start met een brede en tastbare omschrijving van wat racisme precies inhoudt en welke impact het uitoefent op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Aan de hand van vier metaforen beschrijft Charkaoui hoe racisme als een sluipend vergif inwerkt op het zelfbeeld en het zelfwaardegevoel van kinderen en jongeren. De auteur schetst ook verschillende copingstrategieën de kinderen en hun gezin gebruiken om met racisme en de bijhorende chronische stress om te gaan. In het luik met oplossingen en aanbevelingen, reikt de auteur proactieve strategieën aan, die de veerkracht kunnen vergroten, maar ook reactieve strategieën die slachtoffers en omstaanders weerbaarder maken tegen concrete daden van (micro)agressie. Tenslotte pleit de auteur voor een brede erkenning en ondersteuning van de slachtoffers van racisme en discriminatie.

Het boek zelf kan je bestellen bij Epo via deze link. Een fragment uit de inleiding kan je lezen op de website van Kif Kif. Het boek leidde ook tot een standpunt van het Kinderrechtencommissariaat. Je vindt dit standpunt onderaan. 

Foto: Gustave Deghilage - CC BY-NC-ND 2.0.