Uit de Schaduw: de ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie in de vrije tijd in Vlaanderen

item_left

item_right

Uit de Schaduw: de ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie in de vrije tijd in Vlaanderen

Boek

In de publicatie Uit de Schaduw: de ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie in de vrije tijd in Vlaanderen zoomt publiq vzw in op verschillende aspecten uit de geschiedenis van kunst- en cultuureducatie. De publicatie biedt een overzicht, zonder doel of pretentie om volledig te zijn. Wel wil ze jou als lezer informeren en vooral ook inspireren vanuit de expertise van mensen uit het veld en onderzoekers die betrokken waren en zijn bij kunst- en cultuureducatie in de vrije tijd.

Deze auteurs en geïnterviewden werkten er actief aan mee:

Free De Backer, Jan De Braeckeleer, Franky Devos, Fred D'hont, Willem Elias, Freddy Marien, Annemie Morbee, Mulanga Nkolo, Jessy Siongers, Isa Van Dorsellaer, Eline Van Hoye, Stefaan Vandelacluze, Tijs Vastesaeger, Elke Verhaeghe, Gerhard Verfaillie, Lode Vermeersch, Marc Verstappen, Tom Willox en Barbara Wijckmans.

Je kan de publicatie hier downloaden.

Wat doet Dēmos vzw rond cultuureducatie? Onze collega An Van den Bergh legt het uit in het filmpje hieronder.