Brood en Zout - Verhalen over kunst en migratie

item_left

item_right

Brood en Zout - Verhalen over kunst en migratie

Migratie is altijd een menselijke constante geweest sinds mensen Afrika verlieten op zoek naar een beter leven. Een andere menselijke constante is diversiteit: mensen leven onder verschillende fysieke omstandigheden en hebben verschillende ervaringen, overtuigingen en culturele achtergronden. Migratie vergoot diversiteit niet; ze maakt alleen zichtbaarder wat er al is. Kunstenaars migreren. Wanneer ze dat doen, overschrijden zij deze grenzen en gebruiken ze hun teksten, beelden, performance en muziek om in dialoog te gaan met een nieuw publiek. In een wereld die zich zo bewust is van haar culturele diversiteit, kunnen kunstenaars een waardevolle bijdrage leveren in het faciliteren van interculturele dialoog.

Brood en zout verkent deze onderwerpen via de verhalen van achttien kunstenaars die zich vanuit andere delen van de wereld in Europa hebben gevestigd. Het boek gebruikt hun ervaringen om actueel en concreet te maken wat te vaak alleen in beeld komt door generaliseringen en stereotyperingen. En het stelt de vraag in hoeverre nationalistische ideeën over culturele identiteit in overeenstemming zijn met de gelijke rechten die Europa op papier belijdt.