10 beleidsaanbevelingen voor vrijetijdskansen voor jonge nieuwkomers

item_left

item_right

10 beleidsaanbevelingen voor vrijetijdskansen voor jonge nieuwkomers

Document

Op basis van geleerde lessen uit het project Wereldspelers publiceert De Ambrassade tien beleidsaanbevelingen voor vrijetijdskansen voor jonge nieuwkomers. "We investeerden met Wereldspelers twee jaar in activiteiten opzetten, vrijwilligers coachen, ervaringen opdoen, intersectoraal netwerk uitbouwen, experimenten opzetten, tips en goede voorbeelden verzamelen", zegt directeur Eva Vereecke in het document met de aanbevelingen.

Vereecke wil via de beleidsaanbevelingen verdergaan met het project en meer bereiken. "En dus bouwen we verder aan de toekomst van Wereldspelers, om de kracht van het jeugdwerk optimaal in te zetten voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren én jonge nieuwkomers zo snel mogelijk een positief toekomstperspectief te bieden."

Het document met de beleidsaanbevelingen vertrekt per aanbeveling vanuit een obstakel. Zo vertrekt het bijvoorbeeld van de obstakels 'budgettaire beperkingen' en de 'draagkracht van lokale jeugdwerkgroepen'. Lees of download de beleidsaanbevelingen hier. Meer info over het project is te vinden bij de website van Wereldspelers.