Amateurkunsten in beeld gebracht

item_right

Amateurkunsten in beeld gebracht

Document
Publicaties

Gedurende anderhalf jaar voerde een team van zes onderzoekers, o.l.v. prof. Mark Elchardus (VUB) en prof. John Lievens (UGent), een grootschalig sociologisch onderzoek naar de amateurkunsten in Vlaanderen. Met het rapport 'Amateurkunsten in beeld gebracht' beschikt de sector over een grote hoeveelheid wetenschappelijk cijfermateriaal.

Het bevolkingsonderzoek (2.253 ingevulde postenquêtes) en het ledenonderzoek (5.533 ingevulde webenquêtes) bieden o.a. antwoord op volgende vragen:

  • omvang van de sector
  • profiel van de amateurkunstenaars 
  • motivatie
  • manier waarop men met kunsten in contact kwam
  • behoeften en verwachtingen t.a.v. steunpunten en overheden
  • uitgaven en opbrengsten i.h.k.v. deze vrijetijdsbesteding
  • intensiviteit van beoefenen
  • attitudes
  • actieve deelname in het ruimere culturele veld
  • ...

Uit het onderzoek blijkt dat de amateurkunstenaars alom tegenwoordig zijn. 37% beoefent een artistieke hobby in de vrije tijd, 27% doet dit op regelmatige basis. Een getal dat veel hoger ligt dan tot nu toe werd aangenomen.

De publicatie "Amateurkunsten in beeld gebracht" (240p.) kan je hieronder downloaden.