Belevingsonderzoek. Hoe beleven jongeren hun vrijetijdsbesteding in de publieke ruimte?

item_left

foto_kuleuvenblogt_hangjongeren

item_right

Belevingsonderzoek. Hoe beleven jongeren hun vrijetijdsbesteding in de publieke ruimte?

Document
Publicaties

Het LiSS , het Limburgs steunpunt voor straathoekwerk, probeert de vinger aan de jongerenpols te houden door o.a. ondersteuning te bieden aan veldwerkers. Daarnaast vindt het LiSS het belangrijk om jongeren zélf aan het woord te laten en te leren uit hun ervaringen. Er is tot nu weinig wetenschappelijk onderzoek verricht over jongeren in de publieke ruimte: hoe ervaren zij het rondhangen en wat is hun ongezouten mening over dit onderwerp? Als we de berichtgeving in de media mogen geloven, zorgen jongeren die rondhangen regelmatig voor problemen. Thema’s als onveiligheid, criminaliteit en overlast worden al snel in één adem vermeld met rondhangen. Het beeld van jongeren die rondhangen is dan ook niet altijd erg genuanceerd en dikwijls zelfs negatief. 

Hoog tijd volgens het LiSS om jongeren zélf aan het woord te laten over hun beleving van rondhangen. Het LiSS deed 2 onderzoeken (2012 en 2013) naar de beleving van het rondhangen door jongeren zelf. Van januari tot juni 2012 trok een stagiaire de straat op in 7 Limburgse gemeenten, met als doel jongeren aanspreken en hun mening vragen over het rondhangen. 86 jongeren tussen 11 en 30 jaar participeerden en vertelden over allerlei thema’s die gelinkt zijn aan rondhangen. Ze praatten over hun afkomst, professionele/schoolse situatie, hun ontmoetingsplaats en de frequentie van rondhangen maar ook over hoe hun ouders en de buurt reageren op het feit dat ze rondhangen.

BELEVINGSONDERZOEK 2.0

Het onderzoek van Anna kreeg later nog een vervolg: De provincie, PXL Hogeschool, departement Social Work en het LiSS breiden de bevraging uit naar alle Limburgse gemeenten en onderzoeken ‘hoe jongeren hun vrijetijdsbesteding beleven in de publieke ruimte’. 140 studenten tweedejaars social work  gingen in het voor- en najaar van 2013 in heel de provincie jongeren op pad om jongeren te bevragen naar hun  beleving van het rondhangen. Naast dit kwantitatieve luik, namen we ook 10 diepte-interviews af bij verschillende jongeren die in de publieke ruimte vertoeven. De resultaten van dit onderzoek vind je onderaan deze pagina.