Brochure 'Bruggen bouwen in en met het jeugdwerk'

item_left

foto(c)cultureghem

item_right

Brochure 'Bruggen bouwen in en met het jeugdwerk'

Document

In 2017 ondersteunde de minster van Jeugd 12 bruggenbouwprojecten tussen ‘bestaande jeugdwerkingen in de vrije tijd en andere organisaties die kinderen en jongeren in hun brede diversiteit bereiken’. Recent werd het rapport gepubliceerd van het begeleidingsonderzoek dat deze projecten opvolgde. In een heldere en praktisch bruikbare brochure reiken de onderzoekers van AP Hogeschool bouwstenen aan om bruggen te bouwen in en met het jeugdwerk.

foto(c)cultureghem

Beeld: (c) Cultureghem

Verschillende praktijken onder één noemer

Zowel in de literatuur als in de praktijk vat de term ‘bruggen bouwen’ erg uiteenlopende praktijken. Dat blijkt ook uit de beknopte beschrijving van de 12 projecten in de brochure. Een belangrijke verdienste van de brochure is dat de praktijken open en eerlijk rapporteren over hun successen maar ook over hun moeilijkheden en mislukkingen. Dat geeft een boeiende inkijk in de vaak prozaïsche realiteit van bruggen bouwen en van projectmatig werken.

Een stevige basis om bruggen te bouwen

Een brug bouw je tussen twee pijlers. En de sterkte van die pijlers bepaalt ook de kwaliteit van de brug. Vooraleer je als organisatie inzet op bruggen bouwen, ga je best niet over één nacht ijs. De auteurs onderscheiden drie elementen die een goede voedingsbodem vormen om bruggen te slaan:

  • een sterke visie en kernidentiteit
  • een reflectieve cultuur
  • een onderhandelbare structuur

Vanuit die elementen ontstaan er noodzakelijke elementen om kwaliteitsvol bruggen te kunnen bouwen.

Bruggen bouwen vertaald in rollen en opdrachten

De auteurs definiëren ‘bruggen bouwen’ als het "verbinden van (minstens) twee werelden waardoor er een (nieuwe) inclusieve situatie ontstaat waarin beide werelden vertrouwen hebben, zich erin herkennen, de meerwaarde zien en er deel van kunnen uitmaken". Om dit te realiseren, onderscheiden de auteurs drie rollen die op elkaar ingrijpen: verkennen, verbinden en verankeren.

Handige checklists voor reflectie

De publicatie sluit af met enkele overzichtelijke lijstjes met zinvolle vragen voor zelfreflectie in de verschillende fasen van het bruggen bouwen: bij de opstart, bij het zoeken naar openheid in de organisatie, voor een tussentijdse evaluatie en in de afrondingsfase.