Cahier-Interact # 8: De kunst van het ontmoeten. Over participatieve, culturele projecten in Brussel

item_left

item_right

Cahier-Interact # 8: De kunst van het ontmoeten. Over participatieve, culturele projecten in Brussel

Document

Centraal in dit Cahier staat de samenwerking tussen de kunstensector en het socioculturele veld in Brussel.  Vaak gaan culturele organisaties op zoek naar partners of sleutelfiguren, die het cultuurhuis helpen in hun zoektocht naar een nieuw of een ander publiek. En dan komen ze al snel bij de socioculturele verenigingen terecht. Wat zijn de sterktes van dergelijke samenwerkingen? Dragen die bij tot meer diversiteit en participatie? En wat is nodig om tot échte participatie te komen?

Aan de hand van interviews en praktijkvoorbeelden probeert dit Cahier inzicht te geven in de verschillende manieren van aanpak en hun voor- en nadelen: Zinneke, het festival Arts&Alpha, het lokaal cultuurbeleid in Vorst, de samenwerking tussen GC EVerna en CC L'entrela' in Evere, Zinnema, Article 27 - het komt allemaal in bod in dit Cahier.