Case Study JESPO vzw

item_left

item_right

Case Study JESPO vzw

Document

Naar aanleiding van het Multimove-aanbod van JESPO in Antwerpen maakte Sport Vlaanderen een kort naslagwerk over de organisatie JESPO vzw. Wat zijn succesfactoren en valkuilen om te werken met kinderen in armoede en kinderen met een andere origine? Deze case wordt gebruikt als voorbeeld voor andere organisaties die Multimove voor kinderen willen aanbieden, maar is ook voor andere geïnteresseerden de moeite. 

JESPO bestaat 10 jaar. De doelstelling van Jespo vzw bestaat erin om voor alle Antwerpse jongeren een sportaanbod te voorzien. Vandaag richten ze zich tot alle Antwerpse kinderen en schenken ze bijzondere aandacht aan kinderen uit minder gegoede gezinnen, kinderen van andere origine, … zodat ze zoveel mogelijk kinderen bereiken. Van de 2.600 meisjes en jongens die deelnemen aan de wekelijkse sportactiviteiten, wonen er 48,6% in een (zeer) kansarme wijk en is 44% van een andere origine. Jespo vzw bestaat uit een klein team van vier vaste medewerkers. Ze doen beroep op een groot aantal vrijwilligers (450) die ingezet worden voor zowel sportinitiaties, sportlessen, toeleiding, het informeren en begeleiden van ouders en jongeren, …