Cultuur herwaarderen. Onderzoek naar de waarde van cultuur van de WRR

item_left

Cultuur herwaarderen

item_right

Cultuur herwaarderen. Onderzoek naar de waarde van cultuur van de WRR

Document
Publicaties

Wat is de waarde van cultuur? In maart 2015 presenteerde de Nederlandse Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR) zijn nieuwste verkenning 'Cultuur herwaarderen' aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

In het rapport pleit de WRR voor een herwaardering van het ‘culturele’ binnen het cultuurbeleid. Een sterke culturele sector is blijvend van waarde voor de Nederlandse samenleving. Daarvoor is meer focus nodig op ontwikkelingen binnen die sector zelf. Hoe valt de aansluiting tussen kunstvakonderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren? Is de culturele sector voldoende voorbereid op veranderingen in de smaakpatronen van het publiek? Welke gevolgen hebben nieuwe financieringsmodellen voor het culturele landschap?