Cultuur zonder drempels. 2008.

item_left

weliswaar-brechtprovoost-museumm

item_right

Cultuur zonder drempels. 2008.

Document

Het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid en het Toegankelijkheidsbureau werkten twee jaar aan het project ‘Cultuur zonder drempels’ met als doel de mentale en fysieke toegankelijkheid van culturele centra te verbeteren. 

Aanleiding voor de start van dit project was een onderzoek dat enkele jaren eerder uitgevoerd werd door het Toegankelijkheidsbureau in opdracht van provincie Limburg naar de toegankelijkheid van culturele centra. Dit onderzoek bracht verschillende knelpunten op vlak van fysieke maar ook mentale toegankelijkheid aan het licht. Op basis van deze knelpunten startte in november 2003 het project ‘Cultuur zonder Drempels’. Inspanningen op vlak van toegankelijkheid maken niet alleen mogelijk dat personen met een handicap kunnen deelnemen aan culturele activiteiten, maar bieden ook een comfortverhoging aan alle gebruikers van het cultuurcentrum. Als provincie willen we dan ook graag meewerken om dit te realiseren voor alle Limburgers. 

Gedurende de projectperiode namen verschillende organisaties, besturen en cultuurcentra intensief deel aan werkgroepen en de uitvoering van pilootprojecten op vlak van overleg, toegankelijkheid van informatie en fysieke toegankelijkheid. De resultaten en bevindingen uit het project werden in deze ideeënbundel opgenomen. De bundel bevat voorbeelden en tips voor cultuurcentra om de dienstverlening in de brede zin toegankelijker te maken voor personen met een handicap en om overleg of samenwerking met voorzieningen, gebruikersorganisaties en gemeentelijke adviesraden uit te bouwen.