De Ambrassade inspireert jeugdwerk tot meer oog voor armoede

item_left

foto(c)emanuele_toscano

item_right

De Ambrassade inspireert jeugdwerk tot meer oog voor armoede

Document

Armoede is een bitch. Met een mix van theoretische analyse en artistieke tussenkomsten mikten De Ambrassade en Uit De Marge tijdens hun gezamenlijke inspiratiedag op het hoofd en het hart van de aanwezige jeugdwerkers. Hiermee wilden beide steunpunten de jeugdwerksector nog eens extra op hart drukken dat ze wel degelijk een belangrijke rol kan spelen bij het opgroeien van kinderen en jongeren in armoede. Via een brochure, statements, lezingen, een panel en workshops bood de inspiratiedag ook een stevige praktische input voor de aanwezige toehoorders en een duidelijk appèl. Wie er niet kon bij zijn, vindt alles terug online. We geven hieronder ook een verslag van de studiedag.

foto(c)emanuele_toscano

De openingslezing door Naima Charkaoui van het Kinderrechtencommissariaat plaatste meteen de nodige kritische kanttekeningen bij het concept 'kinderarmoede' en de onverwachte terugkeer van het 'individueel schuldmodel'. Vanuit het kinderrechtenverdrag reikte Charkaoui verschillende kapstokken aan voor wie met dit onderwerp aan de slag wil. Wij onthouden vooral de slide over 'accountability' als een niet mis te verstane boodschap over de 'aansprakelijkheid' van elke organisatie om binnen de eigen werking, naar de sector en de overheid werk te maken van dit thema en de aandacht op armoede te blijven vestigen. 

Terecht ging er deze dag voldoende aandacht naar de armoede bij mensen met een migratieachtergrond. Zowel in het panelgesprek, in de lezing van Meyrem Kanmaz, de presentatie van de dag als in de spoken word performances was de aanwezigheid van (ervarings)deskundigen met een migratieachtergrond duidelijk aanwezig. Een ware verademing in vergelijking met veel andere studiedagen en campagnes over dit onderwerp waar gekleurde armoede veel minder prominent op de voorgrond komt. 

In verschillende workshops kregen de deelnemers praktische handvaten mee om de voeling met kinderen en jongeren in armoede te vergroten en voor hen een bruikbaar aanbod uit te werken: ouderbetrokkenheid verhogen, ervaringsdeskundigen betrekken, bewust worden van subtiele uitsluitingsmechanismen... Zo leerden we - een beetje tussen de regels - dat jeugdwerk een belangrijke plek kan zijn voor kinderen en jongeren in armoede (zie onder andere dit filmpje) maar ook dat jeugdwerk ontmoeting en solidariteit kan bevorderen tussen kinderen en jongeren die wel en niet in armoede opgroeien.

In die zin was het wat jammer dat het eigenlijke project van De Ambrassade en Uit De Marge dat aan deze studiedag vooraf ging wat minder aandacht kreeg. Er is natuurlijk een mooie brochure, maar toch was het interessant geweest om de spanning tussen het sterke concept van dit project en de eigenlijk praktijk onder de loep te nemen en hieruit lessen te trekken. Als we durven analyseren waar de afstand zit tussen (lokale) jeugdwerkorganisaties en een thema als armoedebestrijding dan kunnen we de volgende keer met meer kennis van zaken opnieuw aan de slag.