DE INCLUSIE VAN MOEILIJK BEREIKBARE GROEPEN IN HET JEUGDWERK. DE VISIE VAN JEUGDWERKDEELNEMERS. 2008

item_left

yieha!

item_right

DE INCLUSIE VAN MOEILIJK BEREIKBARE GROEPEN IN HET JEUGDWERK. DE VISIE VAN JEUGDWERKDEELNEMERS. 2008

Document

De discussie over de toegankelijkheid van het jeugdwerk is een zeer functionalistische en methodische discussie die door beleidsvoerders en in de literatuur als een vastomlijnd gegeven aangepakt wordt. Het gaat echter voorbij aan de eigenlijke jeugdwerkparticipanten waardoor dit een abstract gebeuren wordt dat de praktijk omzeilt. Door middel van diepteinterviews bij de begeleiding van KSJ-KSA-VKSJ gewest Leiestreek wordt hun houding en ervaring omtrent inclusief werken binnen de jeugdbeweging bevraagd. Dit reikt de onderzoeker empirische data aan die aantonen dat de discussie zich ook moet openstellen voor andere denkpistes. Uit de resultaten bleek dat de begeleiding een inclusieve houding aanneemt. In die zin dat ze, naargelang de mogelijkheden die voor handen zijn, alle kinderen en jongeren, ongeacht hun situatie, een kans geven lid te worden. Ze stellen echter, vanuit hun middenklasse ‘wij’-wereldje, onbedoeld drempels op voor zij die niet naar hun norm functioneren. Hoe graag de beleidsvoerders de jeugdbeweging als dé ideale socialisatieruimte willen zien en hoe passievol de begeleiding de jeugdbeweging draaiende houdt, toch kan er vastgesteld worden dat de jeugdbeweging niet hét vrijetijdsaanbod is waar alle kinderen en jongeren in al hun eigenheid aanvaard worden. Andere jeugdwerkvormen zijn dus nodig waarin de grote heterogene groep kinderen en jongeren hun ding kunnen vinden. Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad: Master in Sociaal Werk Ugent.