De maatschappelijke waarde van sociaal artistieke projecten. Een position paper van Social Art Lab 2012 (Nederland).

item_left

item_right

De maatschappelijke waarde van sociaal artistieke projecten. Een position paper van Social Art Lab 2012 (Nederland).

Document
Publicaties

Wat is de meerwaarde van sociaal artistieke projecten voor het bereiken van sociale doelen als empowerment van kwetsbare burgers of het verbeteren van leefbaarheid in wijken? Welke impulsen zijn nodig om samenwerking te stimuleren tussen welzijn en zorg, en de kunstsector ? Vragen die zijn besproken door zestig professionals, beleidsmakers, onderzoekers, vrijwilligers en kunstenaars in het Social Art Lab 2012. Met elkaar is een 'Position Paper' opgesteld. Boodschap aan beleidsmakers en beslissers: kom uit je comfortzone en bundel je krachten.