De waarde van cultuur

item_left

item_right

De waarde van cultuur

Document
Publicaties

Een multidisciplinaire ploeg van sociologen, economen en psychologen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, ging de uitdaging van een onderzoek aan met als thema ‘Wat is de waarde van cultuur?’. Een makkelijke vraag, maar niet zo gemakkelijk te beantwoorden. De begrippen ‘waarde’ en ‘cultuur’ hebben immers zoveel betekenis dat ze er tegelijk geen meer hebben en voor interpretatie vatbaar zijn. Het onderzoek bestond uit vier delen: een exploratie van de kernvraag met een afbakening van centrale begrippen zoals ‘kunst’, ‘cultuur’, ‘creativiteit’ ... en begrippen zoals ‘waarden’, ‘impact’, ‘effecten’, ‘kapitaal’ … , een inventarisatie van maatschappelijke vooronderstellingen en empirisch gemeten waarden, een cultuurpolitiek interpretatiekader en een overzicht van waardevolle onderzoeken en casestudies, telkens met korte beschrijving. De onderzoekers hebben daarbij oog voor zowel het ’meetbare’ als het ‘onmeetbare’ en staan uitgebreid stil bij cultuur als de maatschappelijke bouwsteen die als geen ander zin kan geven aan een mensenleven.

De onderzoeksopdracht 'De waarde van cultuur' gaat uit van de volgende steunpunten: Socius, Locus, Cultuurnet Vlaanderen, FARO, VTi - Vlaams Theater Instituut, Bibnet, Circuscentrum, BAM, Forum voor Amateurkunsten, Demos, Stichting Lezen, Muziekcentrum Vlaanderen en Vlaams
Architectuurinstituut. De opdracht werd gerealiseerd met steun van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en in samenwerking met het onderzoeksplatform Cultuur.

Download de publicatie hieronder.