DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP. WAT IS HET EN WAT DOE JE ERAAN? PRAKTISCHE INFO EN TIPS. 2009

item_left

jimmykets_destandaard

item_right

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP. WAT IS HET EN WAT DOE JE ERAAN? PRAKTISCHE INFO EN TIPS. 2009

Document

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding heeft een brochure gemaakt voor personen met een handicap, voor personen met een gezondheidsprobleem en voor hun familieleden. De brochure gaat over de antidiscriminatiewet. De brochure helpt om de wet en het gebruik van de wet beter te begrijpen. Er staan heel wat voorbeelden in van discriminatie in het leven van elke dag.